Wondermooie Harmonie


Het idee voor dit Celebration Congress is geen geisoleerd, op zichzelf staand idee; het relateert en verbindt reeds bestaande processen. Gezamenlijk vormen ze een groter plaatje, één geheel.

Decennia van divergentie in de Reiki-gemeenschap hebben geleid tot krasjes op vele zielen. Op dit moment is er een proces gaande dat gezien kan worden als verzoening-in-actie. Het proces beoogt alle betrokkenen te helen, om de divergentie te transformeren naar convergentie. Dit is de droom van René Vögtli die dit als project leidt. Voor meer informatie over dit project en de voortgang, zie: conciliation.

Het Engelstalige Reiki-magazine Touch heeft in de Autumn 2017 editie een artikel gewijd aan dit onderwerp. Hou dit in de gaten en volg: "touch-magazine".
Het Duitstalige Reiki-magazine Reiki Magazin heeft dit artikel vertaald in het Duits overgenomen in de uitgave van Maart 2018. Volg hiervoor: "reiki-magazin".

Op dit moment zijn er al verschillende Reiki-organisaties en sleutelfiguren benaderd en uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement, en dus ook om deel te nemen aan de verzoening.

Wat is 'Wondermooie Harmonie'?

Wat staat er in de weg tussen jou vandaag en die cirkel-van-eenheid op de berg Kurama in 2022? Wie of wat blokkeert dat pad? En hoe ga jij dat oplossen als healer ....?
Realiseer je goed dat dit evenement gáát plaatsvinden, zelfs als wij als team als enige aanwezig zijn op dat moment op de berg Kurama! Dit houdt in dat de keuze aan jou is: ga je de uitdaging tot verzoening aan en neem je je plaats in deze cirkel en ben je deel van de eenheid, of ... 

Wat bedoelen we met 'Wondermooie Harmonie'? Hier plaatsen we het in de context van het plaatsvinden van schismas en het ontstaan van allerlei denominaties in de geschiedenis van Reiki. Ofschoon verzoening het verleden betreft en gebeurtenissen die toen plaatsvonden, biedt het een blik op de toekomst. Gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden behoren tot geschiedenis, maar toch worden ze levend gehouden door persoonlijke herbeleving, vergezeld met gekoppelde emoties in ons denken. Verzoening gaat over het opgeven van het verlangen, de eis, dat gebeurtenissen in het verleden anders gelopen hadden moeten worden. Verzoening belooft ons daarmee te bevrijden in het heden van emoties die zo zwaar wogen op ons hart en ziel, soms decennia lang. Verzoening gaat over het accepteren van het verleden, over verantwoordelijkheid nemen voor onze acties in het heden, en over het vergeven van onszelf. 

Anders verwoordt, verzoening met het verleden is verzoening met onze gedachtes, aannames, veroordelingen en het loslaten van dat alles om ons zo in de toekomst te laten leiden. De kracht van verzoening is dat wanneer we dat realiseren, er geen 'ander' meer is om te vergeven. Het is in deze tere, delicate maar ook veilige plaats van verzoening waar we "unconditional love and compassion" kunnen ervaren; twee universele waarheden in Reiki. Als we dit voor elkaar krijgen zullen emoties als boosheid en teleurstelling smelten als sneeuw voor de zon. Dit maakt de weg vrij naar het 2022 Celebration Congress, naar de de cirkel-van-eenheid op de berg Kurama. De helende kracht van Reiki zal ons naar deze plaats leiden.