De Droom


Hoe zou het zijn om in 2022 de trappen van de berg Kurama te beklimmen zoals Usui dat deed in 1922? Hoe zou het zijn om samen te komen en de eenheid te vieren van de oorsprong van Reiki, ongeacht de veelheid van ontstane stijlen de afgelopen 100 jaar?

Hoe zou het zijn je eigen beoefende stijl te ontstijgen, te transcenderen, waardoor het mogelijk wordt bijeen te komen in de sacrale ruimte van eenheid belichaamd in een cirkel-van-eenheid, een visie die Usui belichaamde en wilde delen met de wereld?

De essentie van het Celebration Congress is het realiseren van een bijeenkomst waar Usui, Reiki, en de toekomst van Reiki centraal staan, en waar sleutelfiguren uit de wereldwijde Reiki-gemeenschap zij aan zij staan. Dankzij deze sleutelfiguren kon Reiki zo populair worden als dat het vandaag is, en daarom is het ook een gelegenheid daarvoor aan hen onze dankbaarheid te uiten. Zonder hen, hun inspanningen en hun toewijding aan Reiki - eenieder op zijn/haar eigen unieke manier - zou jij nu niet een Reiki-beoefenaar zijn, zou je deze webpagina niet lezen en zouden er geen plannen zijn voor dit Celebration Congress.